Dokumenty do pobrania

UMOWA NAJMU SAMOCHODU

Umowa najmu to podstawowy dokument podpisywany między Najemcą, a stroną Wynajmującą podczas wypożyczania samochodu z PROSPECT RENT.

Dokument określa podstawowe dane zarówno Najemcy jak i strony Wynajmującej.

UMOWA CESJI WIERZYTELNOŚCI

Umowa cesji to dokument podpisywany z Najemcą w przypadku wynajmu bezgotówkowego samochodu zastępczego z OC sprawcy podczas kolizji drogowej.

Dokument upoważnia Wynajmującego do pobrania kosztów za wynajem od firmy ubezpieczeniowej.

OGÓLNE WARUNKI NAJMU

Ogólne Warunki Najmu (OWNSP) stanowią integralną część zawieranej umowy i określają obowiązki zarówno strony Najmującej (Najemcy) jak i Wynajmującej.

Dokument określa także sposób postępowania w przypadku sytuacji nieprzewidzianych.

PROTOKÓŁ ODBIORU

Protokół najmu jest dokumentem określającym stan wynajmowanego samochodu przed wynajęciem oraz stan oddawanego pojazdu po okresie wynajmu.

Dokument określa prócz stanu pojazdu dodatkowe parametry takie jak: ilość paliwa, stan licznika itd.

CENNIK KAR UMOWNYCH

Wysokość kar umownych w przypadku nie stosowania się do zapisów umowy oraz OWNSP

UMOWA WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY

Wzór umowy najmu w przypadku wypożyczenia samochodu na okres powyżej miesiąca.

Wypożyczalnia24.net © 2019 | Polityka prywatności

Menu